حالت نمایش تغییر
 • نوع لنزثابت
 • قابلیت دیددرشبدارد
 • IR هوشمنددارد
 • Low Lightدارد

PB-TF

360,000 تومان

360,000 تومان

 • نوع لنزثابت
 • قابلیت دیددرشبدارد
 • IR هوشمنددارد
 • Low Lightدارد

PB-PF

500,000 تومان

500,000 تومان

 • نوع لنزثابت
 • قابلیت دیددرشبدارد
 • IR هوشمنددارد
 • Low Lightدارد

PB-OF

360,000 تومان

360,000 تومان