حالت نمایش تغییر
 • برد

pack 8 ch

6,100,000 تومان

5,600,000 تومان

 • برد

pack 6 ch

5,400,000 تومان

5,400,000 تومان

 • برد

pack 4 ch

3,500,000 تومان

3,500,000 تومان

 • برد

Hard 1T WD

1,190,000 تومان

1,190,000 تومان

 • برد

Hard 500GB WD

390,000 تومان

390,000 تومان

 • برد

BNC

6,000 تومان

6,000 تومان

 • برد

Coaxial Cable

5,000 تومان

5,000 تومان

  PE-AY

  0 تومان

  0 تومان

  • نوع لنزثابت
  • قابلیت دیددرشبدارد
  • IR هوشمنددارد

  PD-IF

  360,000 تومان

  360,000 تومان

   PD-HF

   0 تومان

   0 تومان

   • نوع لنزثابت
   • قابلیت دیددرشبدارد
   • IR هوشمنددارد
   • Low Lightدارد

   PD-AF

   360,000 تومان

   360,000 تومان

   • نوع لنزثابت
   • قابلیت دیددرشبدارد
   • IR هوشمنددارد
   • Low Lightدارد

   PB-TF

   360,000 تومان

   360,000 تومان

   • نوع لنزثابت
   • قابلیت دیددرشبدارد
   • IR هوشمنددارد
   • Low Lightدارد

   PB-PF

   500,000 تومان

   500,000 تومان

   • نوع لنزثابت
   • قابلیت دیددرشبدارد
   • IR هوشمنددارد
   • Low Lightدارد

   PB-OF

   360,000 تومان

   360,000 تومان

   • برد

   Hikvision20011650010.

   0 تومان

   0 تومان